Hälen är stickad

En träff där det delades generöst med inspirationsmaterial så som böcker om strumpstickning och fysiska exempel på stickade strumpor i olika material, tekniker och med olika tekniska lösningar på den stickade hälen.

Vi tittade speciellt på två olika typer av stickade hälar och till träffen hade Heike stickat provlappar i lite grövre garn för att de olika sätten att sticka skulle bli tydligare.

Så satte vi igång att sticka provlappar. När flera stickintresserade människor möts så droppas det goda tips mellan varandra som gör att ens stickuniversum expanderar. Det kan handla om smarta sätt att lägga upp maskor, att skarva ihop ullgarn på snyggt sätt eller tips på ställen för garninköp och hur det är möjligt att återanvända garn för att sticka nytt. Här kom också tips på föreläsningar och events där det finns och funnits tillfällen för att lära mer om stickning i olika former. Kolla även på Youtube på hur det går till att sticka häl med förkortade varv.

Vi hade olika anledning till varför vi var med på träffen om att sticka en häl. Det kunde vara att få konkret erfarenhet som kunde förtydliga stickbeskrivningarnas ibland snåriga information. Eller att sticka nya hälar och fötter på utslitna strumpor. Minska det egna garnberget. Allmänt stickintresse. Träffas. Att Heike på ett så pedagogiskt och tålmodigt sätt visade oss hur hon stickar hälar gör att steget att faktiskt sticka sina egna strumpor är närmare än någonsin. Tack!

Karta över var kunskaperna i ATT STICKA EN HÄL har hamnat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close